Изобретения

Патент за изобретения

Патентът е защитен документ, предоставящ изключителни права за неговия собственик за създадено изобретение

 

Патентоспособното изобретение е техническо…

Изобретения

Патент за изобретения

Патентът е защитен документ, предоставящ изключителни права за неговия собственик за създадено изобретение

 

Патентоспособното изобретение е техническо…