Ограничаване на емисиите от средно големи горивни инсталации

горивни инсталацииПредложените ограничения от ЕС за емисиите на серен и азотен диоксид от средноголеми горивни инсталации, като електрогенератори или системи за отопление за домашна, битова или индустриална употреба, бяха одобрени от евродепутатите в сряда. Тези ограничения вече бяха договорени неформално с министрите на ЕС. В сфери, в които тези емисии нарушават стандартите на ЕС за качество на въздуха, страните ще трябва да преценяват дали да не въведат по-стриктни граници.

„Тази законодателна инициатива запълва едно празно пространство, което имаме между директивата за „екодизайн“, която урежда стандартите за горивни инсталации от по-малко от 1 мегават, и директивата за индустриалните емисии, която е валидна за тези над 50 мегавата. Ограниченията на емисиите са поставени на амбициозни нива, за да могат постепенно да подобрят качеството на въздуха, с подходящи гаранции за оперирането на съществуващите инсталации и по-специално тези с по-малко от 5 мегавата мощност, които обикновено се оперират от малки и средни предприятия или обществени компании и са от особена важност за отоплението на училища, болници и университети.“, каза Анджей Гжиб (ЕНП, Полша), който е докладчик на Парламента. Споразумението, договорено със Съвета, получи подкрепата на камарата с 623 гласа „за“, 70 гласа „против“ и 12 „въздържали се“.

Ограниченията за нови инсталации ще влязат в сила до три години. За вече съществуващите инсталации с топлинен капацитет до 5 мегавата максималните емисии на серен диоксид, азотен диоксид и прах ще влязат в сила от 2025 г., както беше предложила Европейската комисия. Най-малките инсталации, тези с капацитет от 1 до 5 мегавата, повечето от които се оперират от малки или средни предприятия, ще трябва да започнат да спазват ограниченията от 2030 г.

Страните членки са свободни да наложат по-високи стандарти от заложените в директивата. По време на преговорите евродепутатите успяха да гарантират, че в сфери на нарушение на европейските стандарти за качество на въздуха националните власти ще трябва да обмислят налагането на по-стриктни ограничения.

Следващи стъпки

Новите ограничения все още трябва да бъдат формално одобрени от Съвета на министрите на ЕС преди да влязат в сила.

В ЕС има около 143 000 „средноголеми“ горивни инсталации, тоест такива с топлинен капацитет между 1 и 50 мегавата. Те се използват в множество сфери като, например, производството на електроенергия, домашното и жилищното отопление и охлаждане, както и предоставянето на топлина и пара за индустриални процеси.

Тези инсталации са сериозен източник на серен диоксид, азотен диоксид и прах. Докато малките горивни инсталации може да бъдат регулирани от законодателството за екодизайн на ЕС, а големите – от директивата за индустриални емисии, ЕС като цяло не регулира замърсяващите въздуха емисии от средноголемите горивни инсталации.