Европейското патентно ведомство набира IT специалисти

Европейското патентно ведомство набира IT специалистиЕвропейското патентно ведомство търси IT специалисти, които да се присъединят към различните отдели на организацията, която е втората най-голяма международна организация в Европа. ЕПВ предлага свободни позиции за IT специалисти в Хага и Мюнхен.

Continue reading