Значимост на данните на заявителите за извършването на патентни анализи

Значимост на данните на заявителите за извършването на патентни анализиЗначимост на данните на заявителите за извършването на патентни анализи. На специалистите по патентна информация все по-често се налага да извършват патентни анализи, които се фокусират върху разработки в конкретна технологична област или върху пазарната среда на дадена компания.

В такива случаи е особено важно да се направи преглед на дейността на потенциалните конкуренти и бизнес партньори. Стойността на анализа ще зависи до голяма степен от качеството на наличната патентна информация.

Continue reading