Рекорден брой заявления за регистрация на патент през 2014г.

Рекорден брой заявления за регистрация на патент през 2014гРекорден брой заявления за регистрация на патент през 2014г. Европейското патентно ведомство (ЕПВ) е получило над 273 110 патентни заявки през 2014г., което представлява увеличение с около 3% спрямо предходната 2013г., нов рекорд за ведомството.

Continue reading