Рекорден брой заявления за регистрация на патент през 2014г.

Рекорден брой заявления за регистрация на патент през 2014гРекорден брой заявления за регистрация на патент през 2014г. Европейското патентно ведомство (ЕПВ) е получило над 273 110 патентни заявки през 2014г., което представлява увеличение с около 3% спрямо предходната 2013г., нов рекорд за ведомството.

Continue reading

Значимост на данните на заявителите за извършването на патентни анализи

Значимост на данните на заявителите за извършването на патентни анализиЗначимост на данните на заявителите за извършването на патентни анализи. На специалистите по патентна информация все по-често се налага да извършват патентни анализи, които се фокусират върху разработки в конкретна технологична област или върху пазарната среда на дадена компания.

В такива случаи е особено важно да се направи преглед на дейността на потенциалните конкуренти и бизнес партньори. Стойността на анализа ще зависи до голяма степен от качеството на наличната патентна информация.

Continue reading