Услуги – изобретения

Проучвания

Както при пристъпване към закрила като патент или полезен модел на едно изобретение, така и преди евентуалното му внедряване е важно да се направи обстойно проучване за нивото на техниката, налични действащи права на трети лица, които биха могли да се засегнат.

IP Consulting® предлага следните услуги в сферата на проучванията на изобретенията:

  • проучване на полезни модели/ патенти, собственост на конкретен субект;

  • проучване за новост / ниво на техниката;

  • проучвания в патентна и не патентна литература за целите на процедури по инвалидация на патенти / полезни модели;

Описания

Заявяване

Обявяване на недействителен

Защита от нарушения

Нашата агенция може да Ви помогне в преценката, дали създадените от Вас изобретения са патентоспособни, като Ви информира и анализира какви изобретения са защитени с патенти в определената от Вас област на техниката.

Агенцията може да оформи Вашите идеи и технически решения, ако те притежават необходимите качества, така че да отговарят на законовите изисквания за заявяване на патент, както и да Ви представлява пред Патентно Ведомство до издаването на защитния документ – патент, чрез лицензирани представители по индустриална собственост с богат опит.

IP Consulting® може да защитава Вашите права като собственик на патент срещу всички форми на нарушения, използвайки всички установени от закона средства – по административен и съдебен ред.

Адвокатите на IP Consulting® са специализирани в областта на патентното право и могат да осигурят професионална защита на Вашите интереси пред съда и Митническите органи.

В случай, че Вие сте компания, която се нуждае от високотехнологични решения, за да се развива успешно в пазарна среда, ние можем да Ви осигурим достъп до необходимата Ви информация, актуална в световен или национален мащаб, относно интересуващите Ви технологични решения, защитени или не с патент в България, или други страни, които Ви интересуват.

Със законовите разпоредби може да се запознаете от националния портал за интелектуална собственост ipbulgaria.bg.

Заявление за издаване на патент / полезен модел (електронен формуляр)