Специфични моменти при подаването на заявка за европейски патент

европейски патентИнтересът към регистрирането на патент в Европа поддържа високи нива, а все по-често заявителите са китайски граждани и фирми.

Същевременно, таксите за подаване на заявка за регистрация на патент например в Япония или САЩ, са по-ниски отколкото в Европа.

Continue reading

Евродепутатите в защита на традиционните начини на селектиране на растения

селектиранеЗабраната на патентоването на продукти, придобити чрез биологични техники за селектиране, като кръстосване, е от основно значение за иновациите, снабдяването с храни и малките и средни предприятия. Това се казва в обща резолюция, гласувана от ЕП в четвъртък. Евродепутатите изразиха изненада от решението на Европейското патентно ведомство да позволи патентоването на такива продукти. Continue reading

Споразумение

патентиСпоразумение за валидиране на патенти в Молдова

На 1 ноември влезе в сила споразумение между Европейската патентна организация и Република Молдова, което позволява на европейските патенти да имат правно действие на територията на страната.

Continue reading

CE маркировка

CECE маркировката представлява знак за съответствие, който се поставя върху определени продукти предназначени за европейския пазар след 1993 г. Чрез този знак се декларира, че съотвеният продукт отговаря на европейските изисквания за безопасност. Европейското законодателство задължава всеки производител (независимо дали е член на ЕС), да поставя такава маркировка и да изпълнява съпътстващите изисквания, върху тези негови стоки които ще се продават в Европейската икономическа зона и които попадат в европейските директиви „Нов подход“. С поставянето на този знак, производителят декларира, че продуктът му отговаря на изискванията и са изпълнени процедурите за оценка на съответствието описани в съответната директива.

Continue reading

Patents and standards

patentsStandardisation based on patent-protected technologies is a key contributor to industrial innovation and competitiveness. The European Commission is examining ways to improve the framework governing the inclusion of patent-protected technologies into standards and to facilitate the licensing process for these technologies.

What is the relationship between patents and standards?

Continue reading

ЕК представи препоръки за реформи в българската система за научни изследвания и иновации

Europaflagge

България е първата страна членка, която се възползва от възможностите на механизма за подкрепа в областта на политиките (Policy Support Facility) по програмата на ЕС за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

Този механизъм дава практическа подкрепа на правителствата  при определянето, прилагането и оценката на онези реформи, които са необходими за подобряване на публичните структури в сферата на изследванията и иновациите.

Continue reading

Ограничаване на емисиите от средно големи горивни инсталации

горивни инсталацииПредложените ограничения от ЕС за емисиите на серен и азотен диоксид от средноголеми горивни инсталации, като електрогенератори или системи за отопление за домашна, битова или индустриална употреба, бяха одобрени от евродепутатите в сряда. Тези ограничения вече бяха договорени неформално с министрите на ЕС. В сфери, в които тези емисии нарушават стандартите на ЕС за качество на въздуха, страните ще трябва да преценяват дали да не въведат по-стриктни граници.

Continue reading

Конкурс за младши експерт в Патентно ведомство

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

На основание Заповед № IV- 15 от 16.09.2015 г., чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,

О Б Я В Я В А,

Конкурс за заемане на длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ /длъжностно ниво по КДА 11, наименование на длъжностно ниво — експертно ниво 7/ – 1 щатна бройка в отдел „Експертиза“, дирекция „Изобретения и промишлени дизайни”.

Continue reading